Telewizja lokalna w Wielkopolsce - stan obecny i przyszłość


W dniu 9 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja ,,Telewizja lokalna w Wielkopolsce - stan obecny i przyszłość", organizowana przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w ramach cyklu seminariów pt. "Teoria i praktyka dziennikarstwa".

Program konferencji obejmował zarówno wykłady poruszające aktualne problemy związane z funkcjonowaniem telewizji lokalnej jak i warsztat (pt.,,ABC nowoczesnego newsa telewizyjnego”). Wśród prelegentów pojawili się: prof. dr hab. Andrzej Stelmach, prodziekan WNPiD UAM ds. nauki, prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM), dr Szymon Ossowski (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM), Remigiusz Koziński (Dyrektor Wielkopolskiej Telewizji Kablowej) oraz red. Tomasz Wolny (Zakład Dziennikarstwa WNPiD UAM, TVP 2).

Zdjęcia z konferencji zostały udostępnione za pośrednictwem strony: https://www.facebook.com/WNPiD/