Konferencja naukowa: "Status i perspektywy zawodu dziennikarza (...)"


Zapraszamy na konferencję naukową „STATUS I PERSPEKTYWY ZAWODU DZIENNIKARZA I STOWARZYSZEŃ DZIENNIKARSKICH W POLSCE”

Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w ramach cyklu pt. „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”.

Ideą cyklu debat prowadzonych w ramach „Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów” jest stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, stowarzyszeń i organizacji środowiska dziennikarskiego, polityków) w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego.

Tematem najbliższego spotkania będzie analizakondycji organizacji dziennikarskich i zawodu dziennikarza w Polsce w kontekście propozycji nowych regulacji prawnych w sferze organizacji, finansowania i działalności mediów publicznych.

PROGRAM KONFERENCJI
godz. 11.00 – powitanie uczestników prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, prodziekan WNPiD UAM ds. nauki

CZĘŚĆ I
godz. 11.10 - prowadzenie prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM)

Jolanta Hajdasz – Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Anna Pietraszek – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Marek Kuliński - Prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Jerzy Mianowski – prezes Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

Piotr Piotrowicz – prezes Południowej Oficyny Wydawniczej sp. z o. o. w Jarocinie

Piotr Górski – Związek Zawodowy Dziennikarzygodz. 13.00 – przerwa kawowa

CZĘŚĆ II
godz. 13.15 - prowadzenie prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk (Zakład Dziennikarstwa WNPiD UAM)

prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak – Status zawodowy dziennikarza w wybranych krajach Unii Europejskiej

Dyr. TVP Poznań Agata Ławniczak - „Jakich dziennikarzy potrzebują media publiczne? Status zawodowy na outsourcingu”

prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach – Rady Programowe w strukturze mediów publicznych

dr Wojciech Adamczyk – Organizacje dziennikarzy śledczych na świeciegodz. 14.20 – Debata
godz. 15.00 – zakończenie konferencji

Termin konferencji:3 czerwca 2016 roku
Miejsce konferencji:sala 43 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89A Poznań

Organizatorzy: prof. Ryszard Kowalczyk, dr Wojciech Adamczyk