Składka członkowska za rok 2017


Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego przypominam o uiszczeniu składki członkowskiej za rok 2017. 


Zgodnie z uchwałą nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia PTNPP z dnia 27 marca 2009 r. minimalna wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:
- 50 zł dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i tytułem profesora,
- 20 zł dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora i doktorantów,
-10 zł dla studentów,
- 50 zł dla pozostałych członków ( dziennikarzy).
Składki proszę przelać  na rachunek PTNPP PKO BP  96 1020 4027 0000 1402 1128 3001 ( PTNPP, Umultowska 89a Poznań 61-614).

Jednocześnie bardzo zachęcam do współredagowania strony PTNPP ( ptnpp.pl), przesyłając na adres Towarzystwa informacje dotyczące nowych publikacji, organizowanych konferencji w Państwa ośrodkach naukowych, a także precedensowych orzeczeń sądowych i innych wydarzeń z zakresu prawa prasowego w Polsce i na świecie.  

Serdecznie pozdrawiam
Jędrzej Skrzypczak
sekretarz PTNPP