Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne


Serdecznie zapraszamy na konferencję o ochronie dóbr osobistych. Wydarzenie odbywa się w Poznaniu 5 grudnia 2017 r. i patronuje mu Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego. 

Program konferencji poniżej

9.45 – Otwarcie Konferencji
SSA Krzysztof Lewandowski – Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu
Zbigniew Tur – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
Prof. Andrzej Stelmach - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
SSA Andrzej Daczyński – Prezes Sadu Apelacyjnego
Jędrzej Solarski – Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

10.00 – 11.30 – Sesja plenarna I
Przewodniczący: prof. Adam Olejniczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

Prof. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski
Dobra osobiste a autorskie prawa osobiste

Prof. Jacek Sobczak, Sędzia SN w stanie spoczynku, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 
Dobra osobiste uczestników procesów sądowych a prawa dziennikarzy do informacji

SSA Andrzej Daczyński, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Zakazy dowodowe a ochrona dóbr osobistych

Prof. Ireneusz C. Kamiński, Instytut Nauk Prawnych PAN
Czy EKPC chroni prawo do dobrego imienia?

SSA Hanna Małaniuk, Sędzia SA w stanie spoczynku
Procesowe aspekty roszczeń o ochronę dóbr osobistych

11.30– 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – Sesja plenarna II
Przewodniczący : Prof. Jacek Sobczak, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 

Dr Joanna Buchalska, Akademia Leona Koźmińskiego
"Nowe" dobra osobiste w orzecznictwie sądów powszechnych

Prof. Grzegorz Tylec, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Monitoring wizyjny i rejestracja wideo jako naruszenie dóbr osobistych

Prof. Anna Młynarska-Sobaczewska, Instytut Nauk Prawnych PAN
Twórczość artystyczna w systemie ochrony dóbr osobistych

Prof. Dorota Sokołowska, Uniwersytet Szczeciński
Prawo do twórczości

Dr Maria Błeszyńska-Przybylska, radca prawny OIRP w Warszawie
Nazwa zespołu muzycznego jako dobro osobiste.


13.15 – 14.00 – Lunch

14.00 – 15.30 – Sesja plenarna III
Przewodniczący : Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po-znaniu

Dr Krzysztof Urbaniak, radca prawny, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Konstytucyjne prawo do prywatności i jego granice

Prof. Maria Gołda-Sobczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Tajemnica korespondencji jako dobro osobiste

Prof. Joanna Taczkowska, Akademia Sztuki Wojennej
Elementy konstrukcyjne kontratypu szczególnej staranności jako okoliczności wyłączającej od-powiedzialność prawną dziennikarzy za naruszenie dóbr osobistych w materiałach prasowych

Dr Mariusz Zelek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, adwokat, Anna Wilińska-Zelek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, adwokat
Niesolidarna? Odpowiedzialność autora, redaktora, wydawcy lub innych osób w zakresie roszczeń niemajątkowych. Uwagi na tle art. 38 ustawy Prawo prasowe 

15.30– 15.45 – Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 – Sesja plenarna IV
Przewodniczący: dr Krzysztof Urbaniak

Prof. UAM Jędrzej Skrzypczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych i podmiotów zbiorowych

Dr Norbert Gill, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów

Dr Inga Oleksiuk, Uniwersytet Szczeciński 
Ochrona dóbr osobistych w Internecie (wybrane zagadnienia): prawo do wizerunku, kradzież tożsamości, prawo do bycia zapomnianym

Dr Piotr Piesiewicz, 
Odpowiedzialność ISP (Internet Service Provider) z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Dr Jakub Kępiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prawo do firmy

Organizatorzy: 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
przy wsparciu finansowym
Fundacji UAM

Patronat Honorowy:
Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Prezydent Miasta Poznania
Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego

Konferencja jest realizowana dzięki dofinansowaniu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.