Międzynarodowa Konferencja "Rola i funkcje współczesnego dziennikarstwa"


Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rola i funkcje współczesnego dziennikarstwa", organizowanej z okazji jubileuszu 60-lecia utworzenia Oddziału Poznańskiego Telewizji Polskiej (Poznań, 5 - 6 grudnia 2017 r.).

Organizatorzy:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Telewizja Polska SA Oddział  w Poznaniu

Patronat Honorowy:

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego

Część I - 5.12.2017 r.

 - jubileusz 60-lecia utworzenia Oddziału Poznańskiego Telewizji Polskiej

 *********

Część II - 6.12.2017  r. WNPiD UAM, ul. Umultowska 89a, Poznań,  s. 120

 

Panel I - g. 9.30 - 11.15

Rola i funkcje współczesnego dziennikarstwa

- prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Stelmach

 • Otwarcie konferencji
 • Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
 • Kazimierz Wolny - Zmorzyński (UP J.P.II Kraków) - Zmiany w polskich mediach po 1989 roku na przykładzie reportażu
 • Jacek Sobczak Uniwersytet (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) - Rola i funkcje współczesnego dziennikarstwa,
 • Janusz Adamowski (UW) - "Czy w Polsce jest jeszcze potrzebna telewizja publiczna?"
 • prof. Michał Drożdż (UP J.P.II Kraków)- Misja dziennikarska jako powinność etyczna - między ideałem a iluzją.

 Przerwa kawowa 11.15-11.30

 

Panel II 11.30-12.30

Media Pluralism and Media Freedom ( w j. angielskim)

- prowadzenie prof. Jędrzej Skrzypczak

 • dr Mario Viola de Azevedo Cunha (CMPF EUI Florencja) Media Pluralism Monitor 2014-2016
 • dr hab. Beata Klimkiewicz (UJ) - Media Pluralism Monitor: Results for Poland.

Przerwa na lunch g. 12.30-13.30


Panel III g. 13.30-15.00

Status zawodowy dziennikarzy - doświadczenia przeszłości, wyzwania przyszłości

- prowadzenie prof. Jacek Sobczak

 • Maciej Hoffman - Dyrektor Izby Wydawców Prasy - Śmierć prasy?
 • UW dr hab. Tadeusz Kononiuk (UW) Dziennikarze na cyfrowych sterydach
 • KUL dr hab. Grzegorz Tylec (KUL) - "Status prawny redaktora naczelnego i zakres jego odpowiedzialności"
 • dr hab. Lucyna Szot (UWr) - Status zawodowy dziennikarzy w teorii i praktyce
 • ASW dr hab. Joanna Taczkowska (ASW) - Rodzaje i zakres kontratypów wyłączających odpowiedzialność prawną za naruszenie dóbr osobistych a status procesowy dziennikarzy i innych osób spotykających się z zarzutem bezprawnej ingerencji w dobra osobiste
 • dr Maria Łoszewska-Ołowska - (UW) "Granice wolności wypowiedzi dziennikarza w orzecznictwie ETPC".

Przerwa  kawowa 15.00-15.30

 

Panel IV  g.15.30 - 16.30

Rola i zadania mediów publicznych - prezentacja wyników badań. Dorobek konsorcjum UJ, UW, UAM

- prowadzenie prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk

 • UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak (UAM)- Projekt i dorobek konsorcjum naukowego UJ, UW, UAM w badaniach mediów publicznych
 • dr hab. Agnieszka Hess, dr Michał Bukowski (UJ), Jakość pracy dziennikarzy w świetle badań nad regionalnym radiem publicznym - konteksty i interpretacje".
 • dr Szymon Ossowski, dr Jacek Wyszyński (UAM)- Badanie TVP1 i TVP2 dla KRRiT z 2015 r. Uwagi metodologiczne.
 • dr Bartosz Hordecki, - Realizacja zadań programowych TVP Kultura w roku 2015.
 • mgr Anna Wilińska Zelek, mgr Maria Wąsicka (UAM) - Realizacja zadań programowych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia .

 

Panel  V g. 16.45 - 18.00 

Zjawiska i wyzwania  współczesnych rynków medialnych

 - prowadzenie dr Bartosz Hordecki

 • Ryszard Kowalczyk (UAM) - Rola i funkcje prasy lokalnej
 • dr Ksenia Kakereko ( UW) - Prawo autorskie wobec korzystania z utworów audiowizualnych znajdujących się w zasobach instytucji publicznych
 • dr Norbert Gill (UAM) Dziennikarstwo i zamówienia publiczne, dwa różne światy czy częściowo wspólne.
 • mgr Małgorzata Gierwazik ( rzecznik prasowa SM Starówka Warszawa, UAM) Współpraca rzecznika prasowego z mediami w sytuacjach kryzysowych-  wojna czy pokój?

 

Zakończenie i podsumowanie konferencji - Dziekan WNPiD UAM prof. Andrzej Stelmach