"Profesjonalizacja dziennikarstwa" 28 listopada 2013 r.

PTNPP zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową pod tytułem "Profesjonalizacja dziennikarstwa". Konferencja odbędzie się 28 listopada na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.45.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z profesjonalizacją dziennikarstwa oraz zmianom, które zachodzą we współczesnych mediach. Spotkanie podzielone zostało na trzy panele: "Profesjonalizacja dziennikarstwa", "Status zawodowy (prawny) dziennikarza" oraz "Czy media gotowe są na wielokulturowość? Media, sfera publiczna a zjawisko imigracji w Polsce". Gośćmi konferencji będą przedstawiciele środowiska naukowego z  Polski, Wielkiej Brytanii, Izraela, Włoch, Ukrainy oraz dziennikarze i redaktorzy polskich mediów, a także prawnicy i przedstawiciele stowarzyszeń dziennikarskich.


Program konferencji: