Polska Izba Wydawców Prasy publikuje propozycję regulaminu korzystania z artykułów prasowych


W trakcie konferencji prasowej w dniu 12 stycznia 2015 r., Polska Agencja Prasowa, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Parkiet”, „Puls Biznesu”,„Rzeczpospolita”, dzienniki regionalne Polskapresse i Mediów Regionalnych, „Tygodnik Powszechny” oraz Izba Wydawców Prasy zaprezentowały regulamin korzystania z artykułów prasowych (dalej jako: Regulamin).
 
Redakcje, które zdecydowały się na jego przyjęcie, oznaczają materiały prasowe symbolami  © oraz  ℗. Pierwszy symbol ma oznaczać, że to wydawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów, które nie mogą być kopiowane bez jego zgody. Z kolei drugie oznaczenie wskazuje, że wykorzystanie określonych materiałów prasowych jest możliwe jedynie po uiszczeniu opłaty zgodnie z redakcyjnym cennikiem.
 
Regulamin formułuje propozycje sprecyzowania kilku pojęć (w tym przedruku, który definiowany jest jako „rozpowszechnianie w prasie przez wydawcę całości lub co najmniej 20%-części artykułu wcześniej rozpowszechnionego w prasie przez innego wydawcę”). Ponadto Regulamin m.in.:
  • wskazuje, iż przedruk fotografii i utworów plastycznych jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji uprawnionego,
  • dopuszcza cytowanie do 5 % danego artykułu, przy czym cytat nie może stanowić więcej niż 20% artykułu (wszystkie cytaty obecne w artykule nie mogą natomiast przekroczyć 50% jego objętości).
 
Asumptem do podjęcia wskazanych działań była chęć uporządkowania i doprecyzowania zagadnień związanych z dozwolonym użytkiem chronionych utworów, co (w pewnej perspektywie) ma pozytywnie oddziaływać na przebieg procesu wydawniczego.
 
Wprowadzenie Regulaminu było planowane od 2010 r. Zasady korzystania z treści prasowych, opracowane przez wydawców, zostały przyjęte już w 2012 r. przez Zarząd Izby Wydawców Prasy (dalej również jako: IWP) oraz XX Walne Zgromadzenie Izby. Treść dokumentu następnie kilkukrotnie ulegała zmianie. Wydawcy podkreślają, że jest on zgodny z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawem prasowym.
 
Pełna treść Regulaminu, wraz z uzasadnieniem jego wprowadzenia, znajduje się na stronach Izby Wydawców Prasy: http://www.iwp.pl/aktualnosci_show.php?id_aktualnosc=586


Anna Wilińska-Zelek
Tagi: regulamin korzystania z artykułów prasowych, dozwolony użytek, przedruk, cytat