Program konferencji - 10 kwietnia 2015 r.


Ogólnopolska konferencja z cyklu “Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów”
„Zawód dziennikarza i pojęcie prasy w perspektywie dynamicznych zmian rynku medialnego"
 

Panel I  "Zawód dziennikarza - diagnoza stanu obecnego i scenariusze na przyszłość"
moderator: prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM)

 

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS, SSN, prezes PTNPP) "Kondycja zawodu dziennikarza w III RP",

dr hab. Tadeusz Kononiuk (kierownik Zakładu Prawa Mediów I.D. U.W.) "Status dziennikarza w organizacji medialnej",

prof. nadzw. dr hab. Joanna Taczkowska  (UJK Bydgoszcz) "Regulowanie zawodu - ratunek dla dziennikarzy",

Paneliści:

Maciej Hoffman -  Dyrektor Generalny IWP,

Lena Bretes - Dorożała - Dyrektor OTVP Poznań,

Mariusz Szymyślik - Prezes Radia Merkury S.A.,

Ryszard Ćwirlej - członek Zarządu Radia Merkury S.A.

red. Marek Kuliński - SDRP,
red. Ryszard Sławiński- SDRP,

prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk (kier. Zakładu Dziennikarstwa WNPiD UAM),

dr Norbert Gill (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM).

 

Panel II "Pojęcie prasy (radiofonii, telewizji) w perspektywie dynamicznych zmian rynku medialnego" - moderator: prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak,

 

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (SWPS, SSN, prezes PTNPP), "Nowy paradygmat wolności prasy",

prof. nadzw. dr hab. Joanna Taczkowska (UJK Bydgoszcz) "Prasa - parametryzacja pojęcia - podmiot czy przedmiot działalności",

Jacek Wojtaś IWP "Prasa - najnowsze tendencje europejskie".

Paneliści:

Maciej Hoffman - Dyrektor Generalny IWP,

Lena Bretes - Dorożała - Dyrektor OTVP Poznań,

Mariusz Szymyślik - Prezes Radia Merkury S.A.,

dr hab. Tadeusz Kononiuk (kier. Zakładu Prawa Prasowego I.D. U.W.),

dr hab. Marzena Barańska - Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM, sekretarz Rady Nadzorczej TVP S.A.

dr Bartosz Hordecki - (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM)

 

Panel III Badania nad dziennikarzami w Polsce - moderatorzy: dr hab. Agnieszka Stępińska, dr Szymon Ossowski (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM)

dr Szymon Ossowski "Dziennikarze w Polsce: wartości, priorytety i standardy zawodowe",

dr hab. Agnieszka Stępińska "Wartości, postawy i motywacje polskich adeptów dziennikarstwa".

Paneliści:

dr Ewa Jurga - Wosik (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM),

dr  Dominika Narożna (Zakład Dziennikarstwa WNPiD UAM),

dr Bartosz Secler (Zakład Dziennikarstwa WNPiD UAM),

mgr Kinga Adamczewska (Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego WNPiD UAM).

 

Program konferencji i dodatkowe informacje na stronie www.ptnpp.pl.

Sekretarz konferencji: mgr Anna Wilińska - Zelek - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10 kwietnia  2015 r. o godz. 10.30 na WNPiD UAM. R.S.V.P do 8.04.2015 r.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapis wideo seminarium zostanie udostępniony na www.ptnpp.pl