Orzecznictwo: postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie publikacji na łamach "Do Rzeczy"


W dniu 22 lipca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie w sprawie zabezpieczenia powództwa wytoczonemu przeciwko tygodnikowi "Do Rzeczy". Sąd zakazał publikowania materiałów dotyczących rozmowy Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Kaliszem. 

W artykule "Knebel za taśmy", opublikowanym w numerze 32/2015 czasopisma, dziennikarz Cezary Gmyz poinformował o postanowieniu Sądu, wskazując jednocześnie że zakazuje ono publikacji jakichkolwiek informacji na temat rozmowy Kwaśniewski – Kalisz oraz nakazuje zdjąć albo zablokować dostęp do nagrania 40-minutowego fragmentu rozmowy, umieszczonego na stronach internetowych oraz pojawiających się pod nimi komentarzy.

Fragmenty rozmowy z 2013 r. zostały udostępnione przez tygodnik na początku lipca i do dnia dzisiejszego (6.08.2015) są widoczne na stronach internetowych "Do Rzeczy".

Pozwani złożyli zażalenie w przedmiotowej sprawie.