Orzecznictwo: podtrzymanie decyzji KRRiT w sprawie emisji filmu "Żyła sobie baba" w porze chronionej


Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił odwołanie ITI Neovision od decyzji przewodniczącego KRRIT nakładającej karę za emisję filmu "Żyła sobie baba" w porze chronionej.

Art. 18 ust. 5 ustawy o radiofonii i telewizji wskazuje, iż audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6. Prawidłowa wykładnia cytowanego przepisu jest możliwa dzięki Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi z dnia 23 czerwca 2005 r.

W odpowiedzi na skargę na emisję filmu ,,Żyła sobie baba” w programie Canal+ w dniu 15 czerwca 2013 r., o godzinie 14:45, KRRiT nałożyło karę w wysokości 50.000 zł. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, iż sceny obecne w filmie nie pozwalały kwalifikować go jako dozwolonego od lat 12. 

Nadawca Canal+ odwołał się od decyzji Krajowej Rady do Sądu Okręgowego w Warszawie. 7 września 2015 r. zapadł wyrok oddalający odwołanie.