Orzecznictwo: oddalenie apelacji KRRiT (w sprawie programu "Krzywe Zwierciadło")


Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał orzeczenie I instancji, uznając że program J. Wątłego i M. Gzyla ("Krzywe zwierciadło") zawiera treści satyryczne, które związane są z szerszymi granicami wolności słowa.

W 2013 r. wydano decyzję nakładającą na Superstację karę finansową (70 tys. zł), z tytułu emisji treści sprzecznych z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji ("Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość."/"Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości."). W uzasadnieniu wskazano, iż w trakcie programu doszło do formułowania ośmieszających i krytycznych uwag względem duchowieństwa, świadczących o nieposzanowaniu przekonań religijnych odbiorców, czyniąc to jednocześnie w sposób wulgarny. Stacja odwołała się od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie, który uchylił wydaną decyzję. W dniu września doszło do oddalenia apelacji. W obu instancjach zwrócono uwagę na satyryczny charakter audycji. 

Decyzja Przewodniczącego KRRiT została udostępniona pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/kary-dla-nadawcow---decyzje/superstacja_2013-01-21.pdf