Audycje radiowe z konferencji

Dzięki uprzejmości Radia Merkury, zamieszczamy dla Państwa audycje dotyczące organizowanych przez nas konferencji "Profesjonalizacja Dziennikarstwa" oraz "Nowe Media".

Konferencja finansowana z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 1056/P-DUN/2013)

Audycja 1
Audycja 2