Rzecznik Generalny przeciwny kwalifikacji strony internetowej gazety codziennej jako audiowizualnej usługi medialnej


W dniu 1 lipca 2015 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Maciej Szpunar przedstawił opinię w sprawie C-347/14, w treści której proponuje, by w związku z pytaniami sądu austriackiego, Trybunał wskazał, że strona internetowa gazety codziennej zawierająca materiały audiowizualne (a także jej fragmenty) nie stanowi audiowizualnej usługi medialnej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dalej jako: dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

Read more ...

Orzecznictwo: podtrzymano wyrok Sądu I instancji w sprawie dziennikarki, opisującej związek 36-letniej nauczycielki i 14-letniego ucznia


Historia opisana w artykule „Skandal obyczajowy w szkole pod Kaliszem. Pedofil w spódnicy", zamieszczonym w czasopiśmie „7 dni Kalisza”, zbulwersował opinię publiczną. W wyniku postępowania karnego toczącego się względem nauczycielki, Sąd wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 3-letni zakaz wykonywania zawodu.
Nauczycielka występowała następnie w procesie karnym toczącym się przeciwko dziennikarce w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Dziennikarce postawiono zarzuty naruszenia przepisów karnych prawa prasowego.

Read more ...

TK o naprawieniu szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia


W dniu dzisiejszym (23 czerwca 2015 r.) zapadł wyrok w sprawie SK 32/14. Trybunał stwierdził niezgodność art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: pr. aut.) z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Read more ...