Decyzja UOKiK: brak odpowiedniego oznaczenia artykułów znajdujących się w części reklamowej może być kwalifikowane jako kryptoreklama


W dniu 18 lutego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował komunikat prasowy dotyczący decyzji RBG-41/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., podjętej względem wydawcy „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości – Dziennika Toruńskiego” (Express Media sp. z o.o.; dalej również jako „Express”), stwierdzającej naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz nakładającej karę pieniężną w wysokości blisko 13.000 zł.

Read more ...

Orzecznictwo: SA w Warszawie uchyla postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia (zakaz zbywania tytułu prasowego „Wprost”)


We wrześniu 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o udzieleniu Romanowi Giertychowi zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania o naruszenie dóbr osobistych, poprzez ustanowienie zakazu zbywania przez obowiązanego tj. Agencję Wydawniczo-Reklamową WPROST Sp. z o.o. w Warszawie, prawa do tytułu prasowego „Wprost” na rzecz innego podmiotu.

Read more ...