Rzecznik Generalny przeciwny kwalifikacji strony internetowej gazety codziennej jako audiowizualnej usługi medialnej


W dniu 1 lipca 2015 r. Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Maciej Szpunar przedstawił opinię w sprawie C-347/14, w treści której proponuje, by w związku z pytaniami sądu austriackiego, Trybunał wskazał, że strona internetowa gazety codziennej zawierająca materiały audiowizualne (a także jej fragmenty) nie stanowi audiowizualnej usługi medialnej w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dalej jako: dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych)

Read more ...