„Zawód dziennikarza i pojęcie prasy w perspektywie dynamicznych zmian rynku medialnego"


ZAPROSZENIE
na ogólnopolską konferencję z cyklu
 “Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów”
„Zawód dziennikarza i pojęcie prasy w perspektywie dynamicznych zmian rynku medialnego"

Ideą  cyklu "Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów" jest stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, kreatorów polityki medialnej), w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego.

            Tematem najbliższej konferencji będzie próba odpowiedzi na - jak się wydaje - kluczowe obecnie pytania, a mianowicie: kim jest dziś dziennikarz i jaki powinien być jego status zawodowy oraz jak definiować pojęcie prasy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości technologicznej. Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele doktryny -członkowie Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego, jak również reprezentanci stowarzyszeń dziennikarskich, wydawców i redakcji mediów. Podczas seminarium odbędzie się promocja i spotkanie z autorami pracy zbiorowej pod red. Jacka Sobczaka i Jędrzeja Skrzypczaka "Profesjonalizacja dziennikarstwa" (Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2014).  

Szczegółowy program konferencji będzie wkrótce dostępny na stronie www.ptnpp.pl.

  

Spotkanie odbędzie się 10 kwietnia  2015 r. o godz. 10.30 na WNPiD UAM.

Zapis wideo seminarium dostępny będzie na stronie www.wnpid.amu.edu.pl i www.ptnpp.pl

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji  do dnia 30 marca 2015 r. na niżej wskazany adres mailowy

                                 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.