Ośrodki naukoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego

Główne obszary badawcze to: systemy medialne, prawo prasowe, komunikowanie polityczne, badania nad językiem mediów.
Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego wraz z Zakładem Dziennikarstwa WNPiD UAM oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego organizuje od 2012 r. cykl konferencji zatytułowanych "Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów". Ideą tego projektu jest   stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, polityków), w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego. Dorobek konferencji dostępny jest w formie zapisów audio-wideo na stronie WNPiD UAM i PTNPP.

Więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/kadra.html?sid=68:zakad-systemw-prasowych-i-prawa-prasowego