Poznańskie seminarium teorii i praktyki mediówIdeą cyklu „Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów” jest stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, polityków), w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego. 

Dotychczas w ramach cyklu zorganizowano następujące wydarzenia:

"Media Law in the time of liquid modernity. Hot topics in the European and Polish Media Law" - konferencja naukowa  promującą pracę zbiorową pod red. J.Sobczaka, J.Skrzypczaka, K.Kakareko (red.) „Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law”, Logos Verlag Berlin 2017 (WNPiD UAM, 19.06.2017);

"Media vs. prawo. O sprawozdawczości sądowej w praktyce" - spotkanie z mec. Mariuszem Paplaczykiem (WNPiD UAM, 8.06.2017);

"Media religijne i wyznaniowe" - konferencja naukowa składająca się z dwóch sesji eksperckich „Media a religia” oraz „Media religijne i wyznaniowe”; więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/8-aktualnosci/2577-konferencja-naukowa-media-religijne-i-wyznaniowe.html (WNPID UAM, 9.05.2014);

"Nowe media" - konferencja naukowa, w której udział wzięli udział m.in.: Philipp Runge (European Commission, Unit G1 – Converging Media and Content, DG Connect, Communications Networks, Content and Technology), Giovanni Gangemi (Centre for Media Pluralism and Media Freedom European Univeristy Institute Florencja; przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego Polskiej Akademii Nauk.; (WNPID UAM, 12.12.2013);

"Profesjonalizacja dziennikarstwa" - konferencja naukowa, w której udział wzięli udział m.in.: prof. Zvi Reich (Department of Communication Studies, Ben Gurion University of the Negev), prof. KARIN WAHL-JORGENSEN (Director of Research Development and Environment Cardiff School of Journalism, Media & Culture Studies Cardiff University), Elda Brogi  (Centre for Media Pluralism and Media Freedom, European University Institute Florencja); (WNPID UAM, 28.11.2013, więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/konferencje/2306-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-profesjonalizacja-dziennikarstwa.html);

- "Digital or analog?" - debata dotycząca zalet i wad świata analogowego i cyfrowego, w której udział wziął gość specjalny inż. Wally Malewicz z WAM Engineering, USA (WNPiD UAM, 5.11.2013 r.; więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/aktualnosci-informacje-ogolne/2255-wally-malewicz-na-wnpid.html);

"Kryteria selekcji informacji we współczesnych mediach" - debata dotycząca mechanizmów i kryteriów, którymi kierują się dziennikarze podczas procesu podejmowania decyzji o tym, które z wydarzeń zostaną przez media zrelacjonowane (WNPiD UAM, 8.04.2013 r.; więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/teoria-i-praktyka-mediow/1900-selekcja-informacji-w-mediach-debata.html);

"Media lokalne i regionalne w Polsce" - konferencja zorganizowana przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wraz z Zakładem Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w ramach projektu "Monitoring zagrożeń dla wolnych mediów w Polsce i wzmacnianie funkcji kontrolnej mediów lokalnych" (WNPiD UAM, 11.01.2013 r.; więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/teoria-i-praktyka-mediow/1772-media-lokalne-i-regionalne-w-polsce.html);