Media lokalne i regionalne - nierozwiązane problemy, nowe wyzwania


Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, stanowiącą efekt konferencji "Media lokalne i regionalne w Polsce", która odbyła się w styczniu 2013 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i została zorganizowana wspólnie przez HFPC wraz z  Zakładem Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pod patronatem Izby Wydawców Prasy. Konferencja odbyła się w ramach cyklu "Poznańskich seminariów teorii i praktyki mediów".

Publikacja w formacie PDF jest dostępna na stronie internetowej: http://www.obserwatorium.org/