Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów


Uprzejmie informujemy o ukazaniu się nowej publikacji prof. Jędrzeja Skrzypczaka pt. "Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów", którą wydała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu. 

Nie ma dziś żadnych wątpliwości, że postęp technologiczny w dziedzinie mediów wywarł ogromny wpływ na funkcjonowanie całych społeczeństw. Można bez dużej przesady stwierdzić, że wkroczyliśmy właśnie w nową erę cyfrową, która zmienia w sposób fundamentalny funkcjonowanie społeczeństw i mediów na świecie, w tym rzecz jasna w Europie i Polsce. Trzeba tu chociażby przypomnieć, że wynalazki technologiczne stworzyły nowe fortuny (jak FB, Google, Apple, Microsoft), a pogrzebały te przedsiębiorstwa, które nie wyczuły tendencji nowej gospodarki (np. Nokia). W ten sposób wyrosły zupełnie nowe płaszczyzny komunikowania. Cyfryzacja mediów, stworzenie internetu sprawiły, że wymiana informacji i opinii następuje na niespotykaną dotąd skalę. Co więcej każdy, a więc nie tylko redakcje prasowe, prasa, radio, telewizje, agencje prasowe mogą stać się nadawcami komunikatów. Konieczne staje się zatem poszukiwanie swoistego złotego środka pomiędzy – jak się wydaje – sprzecznymi pomiędzy sobą – wartościami, takimi jak prawo do krytyki i wolność mediów a ochrona dóbr osobistych podmiotów prawa. Praca zatytułowana Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów próbuje w aktualnym orzecznictwie odnaleźć taki model. Składa się ona z czterech rozdziałów poprzedzonych wstępem, a uwieńczonych bibliografią. Rozdział I, zatytułowany „Środki społecznego przekazu w okresie mediamorfozy cyfrowej”, przybliża kategorię nowych mediów, relacjonuje dyskusję w kwestii definiowania takich pojęć, jak „prasa” w erze cyfrowej, „radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej. Dalej analizuje status prawny tzw. mediów spersonalizowanych, a wreszcie omawia zjawisko mediów społecznościowych. W rozdziale II „Wolność mediów i prawo do krytyki” podjęto się próby omówienia roli mediów jako tzw. czwartej władzy, podstaw prawnych wolności wypowiedzi, prawa do krytyki oraz kontratypu satyry i karykatury. Kolejny fragment poświęcony został pojęciu dóbr osobistych. Wreszcie, ostatnia część książki prezentuje różne instrumenty prawne służące reakcji na krytykę medialną.