Zarząd Główny
prof.  dr hab. Jacek Sobczak - Prezes,
prof. dr hab. Ewa Nowińska - Wiceprezes,
prof.  dr hab. Ewa Ferenc - Szydełko - członek Zarządu,
prof. nadzw. dr hab. Jędrzej Skrzypczak - członek Zarządu - sekretarz PTNPP
dr Maria Łoszewska Ołowska -członek Zarządu,
dr Grzegorz Kuczyński - członek Zarządu,
dr Szymon Ossowski - skarbnik

 

Główna Komisja Rewizyjna
dr Joanna Taczkowska - Olszewska
dr Lucyna Szot
dr Joanna Jaroszyk - Pawlukiewicz

 

Sąd Koleżeński
dr Tadeusz Kononiuk,
dr Piotr Piesiewicz,
 dr Norbert Gill.  

 

Zgodnie z uchwałą nr 4/2009 Walnego Zgromadzenia PTNPP z dnia 27 marca 2009 r. minimalna wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi:
- 50 zł dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i tytułem profesora,
- 20 zł dla pracowników naukowych ze stopniem naukowym doktora i doktorantów,
-10 zł dla studentów,
- 50 zł dla pozostałych członków ( dziennikarzy).